Vid dödsfall

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser.Det är därför helt naturligt att du nu kan känna dig osäker och orolig. Ett bra råd är att du inte behöver ha bråttom. Det här är inte en situation som man kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet. Med den här skriften hoppas vi att du ska få svar på dina första frågor. Skriften kan du ladda ner som pdf här ”Hur gör jag nu?” men du kan också beställa den kostnadsfritt från SBF.

Så går det till

Om någon dör i hemmet skall alltid läkare kontaktas först. Därefter kan man ringa till oss på Begravnings-byrån och boka en tid för ett besök, eller om ni så önskar kan vi besöka Er i hemmet. Innan besöket på begravningsbyrån finns det en del frågor som ni inom familjen kan diskutera:

 • När och var vill ni att begravningen skall äga rum?
 • Hade den avlidne någon önskan om att kremeras eller jordbegravas, eller andra önskemål?
 • Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
 • Ska ni ha en dödsannons och hur ska den vara utformad?
 • Har ni redan några idéer?
 • Ska begravningen vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
 • Ska det vara en minnesstund efter begravningscermonin och hur vill ni ha den utformad?
 • Det här är i stora drag vad vi pratar om på Begravningsbyrån när ni besöker oss.
 • Har ni inte talat om detta innan, så hjälper vi naturligtvis till med allt detta.
 • Vi har erfarenheten och kan hjälpa Er med förslag och idéer i en svår stund.
 • Tveka inte att ta kontakt med oss om ni undrar över något eller har frågor. Vi finns här för att hjälpa er.

Att tänka på vid dödsfall

Ett dödsfall kommer alltid överrumplande. Det är då inte lätt att tänka klart och rationellt på allt som måste ordnas. Till din hjälp har vi gjort en checklista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på. En del av det uppräknade kanske inte är aktuellt i din situation. Du kan även komma in och hämta den mer utförliga broschyren ”Ett stöd för minnet”. En del ordnas automatiskt Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Post och reklam

Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Försäkringar

Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet. Tänk också på specialförsäkringar som är vanliga, exempelvis cykel- eller urförsäkringar.

Abonnemang

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande. Banker m.m

Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerd. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

Låt barn och ungdomar delta

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer efter ett dödsfall. Det sker i all välmening, men vad barn behöver är stöd att klara det som hänt, inte skydd från det. Att förbereda det avsked som en begravning innebär betyder lika mycket för barn som vuxna. Ju äldre barnen är desto större behov har de i allmänhet att få vara med.

Vill du veta mer

För att ge dig lite hjälp och vägledning inför din planering har vi tagit fram ett överskådligt informationsmaterial, som du antingen kan ladda ner som pdf:er eller hämta hos oss på Bjerstafs Begravningsbyrå. Mer information >>