Självbevattnande blomlådor

Emperi

EMPERI Original tillverkas i aluminium och består av en inre planteringslåda, en yttre vattenlåda samt en sugfilt som drar upp vattnet till jorden. Vatten fylls på 1-2 gånger per månad. Tungt arbete som kanthuggning och höstgrävning försvinner eftersom jorden hålls på plats och trädrötter utanför. Den inre planteringslådan gör det möjligt att välja om du vill plantera i arbetshöjd eller direkt på plats. Ergonomiska hjälpmedel finns för alla arbetsmoment.

Den koniska formen gör att lådan kan användas året om. De plana utsidorna minskar risken för uppfrysning. Materialet i lådorna kan varken antändas eller smälta av värme från t.ex. tjältiningsaggregat eller gravljus. Blomlådans kanter är greppvänliga runtom och platta för att vara så lite synliga som möjligt. Standardmått:

40×30, 50×30, 60×30, 70×30, 80×30, 90×30, 100×30 och 60×40 cm.

Emperi balkong

För enklare skötsel av blommor på balkong och fasad EMPERI Balkong tillverkas i aluminium och består av en yttre vattenlåda och en inre planteringslåda, samt en sugfilt som drar upp vattnet till jorden. Stativ med hållare för montering på vägg eller över räcke ingår.

Vatten fylls på ca 1 gång per vecka genom ett bevattningshål i planteringslådan. Den relativt stora jordmängden samt jämn tillgång till vatten ger dig livskraftiga växter. Överfyllnadshål förhindrar att växterna får för mycket vatten vid regn. Blomlådorna kan användas året om utan risk för sönderfrysning.

Planteringsmått: 90 x 20 x 12 cm. (LxBxH)Färg: Vit och Svart.