Begravningsgäst

Som nära anhörig eller vän hör du till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen. Det betyder ofta mycket för familjen att även du som är avlägsen släkting, arbetskamrat, granne eller vårdare deltar i begravningsceremonin.

Ibland vill dock familjen hålla begravningen inom en liten krets och bjuder in de gäster som ska närvara. Detta utannonseras i så fall i god tid innan begravningen.

Klädsel

Idag klär man sig ofta mindre formellt på begravningar. Vanligast för män är mörka kläder, svart, mörkblå eller mörkgrå kostym, svart slips är alltid korrekt. (Vit slips för nära anhörig om ni vill). För kvinnor kan det innebära mörka kläder, mörk eller svart dräkt med vit blus, svart klänning, svarta eller mörka strumpor.

Ankomst

Som gäst vid en begravning är det lämpligt att komma c:a 15 minuter innan begravningen.

Placering

Vår representant vid begravningen ser till att anhöriga, släktingar och gäster hamnar på rätt plats i kyrkan/kapellet.

Begravningscermoni

Hur själva begravningen går till kan variera beroende på om det planeras en kyrklig eller borgerlig ceremoni – eller en begravning enligt annat trossamfund. En begravning som följer ordningen enligt Svenska kyrkan har en förutbestämd ritual. En borgerlig begravningsakt kan vara helt fritt utformad efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål.

Efter begravningen

I anslutning till begravningen anordnas ofta en minnesstund. Vanligtvis sker det i ett församlingshem, i någon av de anhörigas bostad eller i annan lokal. Inbjudan kan t ex ske via dödsannonsen, via brev eller muntligt.