Om oss – Bjerstafs Begravningsbyrå

Cecilia Bardh
cecilia@bjerstafs.se

Cecilia har växt upp med Bjerstafs, då hennes föräldrar drev byrån mellan åren 1991-2005. Cecilia har jobbat på Bjerstafs sedan 2001, och fick innan dess hoppa in och hjälpa till när det behövdes samtidigt som hon jobbade inom äldreomsorgen. Cecilia tog 2005 över Bjerstafs och driver firman idag tillsammans med sin man Torgny.

Cecilia har genomgått ett flertal utbildningar genom åren.

Bl.a Borgelig Officiant, Barnbegravningar, Försäkringsfrågor samt SBF:s samtliga auktorisations kurser.

Torgny Bardh
torgny@bjerstafs.se

Torgny har jobbat på Bjerstafs sedan mitten av 2009 och driver idag byrån tillsammans med sin fru Cecilia. Han har tidigare jobbat som ombudsman på Grafiska fackförbundet och tycker om att jobba med människor. Där jobbade han även som försäkringsrådgivare med bl.a livförsäkring och kollektivavtals-försäkringar.

Torgny har även genomgått utbildningen som Borgerlig officiant och SBF:s Omtanke kurs. Torgny har utbildat sig till boutredare genom SBF och är idag godkänd boutredare. Det är han som har ansvaret för familjejuridiken på Bjerstafs.

Leif Thoresen
leif@bjerstafs.se

Leif arbetar sedan 2005 på Bjerstafs. Han har lång erfarenhet av arbete med människor. Under många år i Ljungby kommun med flera olika uppdrag bl.a. arbetsmarknadsfrågor, folkhälsoarbete och inom socialtjänsten.

Leif möter du på Bjerstafs som representant vid begravningar, rådgivare vid kundbesök samt officiant vid borgliga begravningar.

Leif har genomgått SBF:s auktorisationskurs för begravningsrådgivare och borglig officiant.