Om Oss

Cecilia Bardh

Cecilia har växt upp med Bjerstafs, då hennes föräldrar drev byrån mellan åren 1991-2005. Cecilia har jobbat på Bjerstafs sedan 2001, och fick innan dess hoppa in och hjälpa till när det behövdes samtidigt som hon jobbade inom äldreomsorgen. Cecilia tog 2005 över Bjerstafs och driver firman idag tillsammans med sin man Torgny.

Cecilia har genomgått ett flertal utbildningar genom åren. 

Bl.a Borgelig Officiant, Barnbegravningar, Försäkringsfrågor samt SBF:s samtliga auktorisations kurser.

Torgny Bardh

Torgny har jobbat på Bjerstafs sedan mitten av 2009 och driver idag byrån tillsammans med sin fru Cecilia. Han har tidigare jobbat som ombudsman på Grafiska fackförbundet och tycker om att jobba med människor. Där jobbade han även som försäkringsrådgivare med bl.a livförsäkring och kollektivavtals-försäkringar.

Torgny har även genomgått utbildningen som Borgelig officiant och SBF:s Omtanke kurs. På Bjerstafs är det Torgny som har ansvaret för gravstensförsäljningen. Torgny har utbildat sig till boutredare genom SBF och är idag godkännd boutredare. Det är han som tillsammans med Per-Olof Bardh ansvaret för familjejuridiken på Bjerstafs.

Leif Thoresen

Leif har arbetat på Bjerstafs sedan 2005. Han arbetar halva veckan på Bjerstafs och andra halvan på Ljungby kommun. Där jobbar Leif med förebyggande folkhälsofrågor. Leif möter du på Bjerstafs som representant vid begravningar, rådgivare vid kundbesök samt som officiant vid borgliga begravningar.

Leif har genomgått SBF:s auktorisationskurs för begravningsrådgivare. Leif har lång erfarenhet av arbete med människor inom skola och socialtjänsten.

Per-Olof Bardh
E-post:

Per-Olof Bardh har jobbat i branchen i över 30 år och har samlat på sig en gedigen erfarenhet. Han drev Bjerstafs ihop med sin fru Solweig mellan åren 1991-2005 och är mycket uppskattad bland våra kunder. 

Han är den på Bjerstafs som tillsammans med Torgny Bardh sköter de juridiska ärendena som bouppteckning, arvsskiften, testamenten och förvaltning av dödsbon.Han har genomgått SBF:s samtliga kurser och är Auktoriserad boutredare. Han har jobbat med juridik och gjort bouppteckningar över 15 år.

Teresia Lindhe (Sjukskriven)