Per-Olof Bardh

Email: 
po@bjerstafs.se

Per-Olof Bardh har jobbat i branchen i över 30 år och har samlat på sig en gedigen erfarenhet. Han drev Bjerstafs ihop med sin fru Solweig mellan åren 1991-2005 och är mycket uppskattad bland våra kunder. 

Han är den på Bjerstafs som tillsammans med Torgny Bardh sköter de juridiska ärendena som bouppteckning, arvsskiften, testamenten och förvaltning av dödsbon.Han har genomgått SBF:s samtliga kurser och är Auktoriserad boutredare. Han har jobbat med juridik och gjort bouppteckningar över 15 år.